Starptautiskā mākslas gadatirgus ART RIGA FAIR 2017 programma


No 7. 11 līdz 13.11 Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā jau trešo reizi norisināsies starptautisks mākslas gadatirgus ART RIGA FAIR. Šogad pasākumā piedalīsies labākās galerijas un mākslinieki no Francijas, Šveices, Kazahstānas, Uzbekistānas, Krievijas, Baltkrievijas un Polijas. Skatītājus gaida  piepildīta nedēļa: tikšanās un diskusijas ar iemīļotiem māksliniekiem, iespēja apmeklēt  radošās meistarklases,kā arī daudz īpaši gatavotu pārsteigumu. Programmā iekļauta Elīnas Maliginas videoinstalācija.

Paralēli gadatirgum, no 1. 11. līdz 25.11 Rīgas izstāžu zālēs būs skatāmas ART RIGA dalībnieku izlases izstādes, kurās būs izstādīti franču radošās grupas “Karavan Gallery” mākslinieku:Šalva Khahanashvili(Shalva Khahanashvili), Karims Borhas( Karims Borjas),Belka Lasāre(Belka Lassare), Žaks Krenns(Jacques Crenn) darbi. Izstādē piedalīsies arī Maskavas “Everything Is Art Gallery” mākslinieki Lidija Vitkovska, Deniss Mihailovs, Dima Gorjačkins, Daša Delone, Rīgas galerijas “HAPPY ART MUSEUM” mākslinieki Dags Vidulejs, Sergejs Djomins, Juris Dimiters, būs apskatāmi Gaļinas Duļkinas porcelāna darbi un galerijas “TIFĀNA” izlase.

Izstādes organizatori: Izstāžu zāle “HAPPY ART MUSEUM” http://HappyArtMuseum.co  Dags Vidulejs  +37229595885 happyartmuseum@gmail.com  

SIA “EUROCLUB”  Gaļina Maksimova +3719177748

   International ART RIGA FAIR 2017

International ART RIGA FAIR will take place for the third time from November, 7 till November 13 in Latvian Railway History Museum. This year the best galleries and artists from France, Switzerland, Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, Belarus and Poland will take part in the event. A week stuffed with events is suggested for the public: meetings and discussions with beloved artists, an opportunity to visit creative master classes, as well as a lot of specially prepared surprise events.The program includes video installation by Elina Maligina.

Parallelly to the trade fair from November, 1 till November, 25 in Riga exhibition halls there will be special exhibition of selected  works by ART RIGA participants including members  of French creative group "Karavan Gallery": Shalva Khahanashvili, Karim Borjas, Belka Lassar, Jacques Crenna works. The artists from Moscow "Everything Is Art Gallery" Lydia Vitkovskaya, Denis Mikhailov, Dima Goryachkin, Dasha Delone and Riga gallery "HAPPY ART MUSEUM" Dags Vidulejs, Sergey Dyomin, Juris Dimiters will also take part in the exhibition , as well as porcelain works by Galina Dulkina and selection from gallery "Tifana".

Organizers of the exhibition: Exhibition hall "HAPPY ART MUSEUM" DagsVidulejs Ltd. "Euroclub" Galina Maksimova Phone: 29177748, 29595885 happyartmuseum@gmail.com


                                        ART RIGA FAIR 2017 EUROCLUB DISCUSSIONS

7.11

13:00 Discussion "ART IN URBAN PUBLIC SPACE” participating doctor of arts, architecture theoretitian ALEXANDER RAPPAPORT as well as Latvian and international experts. (LA, RU)

8.11

17:00  Presentation-show and discussion «THE FRONT AND REARWARD OF AVANT-GARDE». Presentation of the project “DEGENERATIVE ART- 80» by architecture photogarapher, curator and journalist VLADIMIR OBROSSOW, followed by a discussion participating ALEXANDER RAPPAPORT and  WLADIMIR OBROSSOV. (RU)

9.11

17:00  Presentation-lecture of LU history professor HARIJS TUMANS «HEROIC IDEAL IN GREEC ART” with a discussion to follow. (LA)

10.11

17:00 Presentation-lecture of philosopher, doctorant of Russia State Hymanities University (РГГУ) ALEXEY ROMANOV «MOZART vs. SALIERI: THE DARK POWER OF ART» with a discussion to follow.  (RU)

Moderator journalist IGOR VATOLIN.

The discussions will be held in Latvia railway history museum, Uzvaras boulevard 2/4.

11.11

15:00 the Society of people with disabilities MOTUS VITA is waiting for you friends to the event "The Birth of a picture" to be attended by well-known artists,  politicians and public figures. https://youtu.be/1VXhf2ciFww


                                        ART RIGA FAIR 2017 EIROKLUBA DISKUSIJAS

7.11

13:00  Diskusija "MĀKSLA PILSĒTU PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ” ar mākslas zinātņu doktora, arhitektūras teoretiķa  ALEKSANDRA RAPAPORTA kā arī Latvijas un starptautisko ekspertu piedalīšanos. (LA, RU)

8.11

17:00  Prezentācija un diskusija «AVANGARDA FRONTE UN AIZMUGURE». Arhitektūras fotografa, kuratora  un žurnālista VLADIMIRA OBROSOVA projekta «KONSTRUKTIVISMA SARKANIE SPĀRNI» prezentācija, kurai sekos diskusija ar  ALEKSANDRA RAPAPORTA un VLADIMIRA OBROSOVA piedalīšanos. (RU)

9.11

17:00 LU profesora HARIJA TUMANA priekšlasījums «VAROŅA IDEĀLS SENGRIEĶU TĒLOTĀJĀ MĀKSLĀ’ ar sekojošo diskusiju. (LA)

10.11

17:00 Filosofa, Krievijas Valsts Humanitārās Unversitātes (РГГУ) doktoranta ALEKSEJA ROMANOVA priekšlasījums  „MOZART vs. SALIERI: MĀKSLAS TUMŠAIS SPĒKS” ar sekojošo diskusiju. (RU)

Moderators žurnālists IGORS VATOĻINS.

Diskusijas norisināsies Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, Uzvaras bulvāris 2/4.

11.11

15:00 Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība MOTUS VITA gaida savus draugus uz pasākumu "Attēla dzimšana", kurā piedalīsies pazīstami mākslinieki, politiķi un sabiedriskie darbinieki. https://youtu.be/1VXhf2ciFww


                                                                  AРТ РИГА 2017 ДИСКУССИИ ЕВРОКЛУБА

7.ноября

Дискуссия с участием АЛЕКСАНДРА РАППАПОРТА а также латвийских и международных экспертов "ИСКУССТВО В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ";

8.ноября

Презентация фото проекта «КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ КОНСТРУКТИВИЗМА» архитектурного фотографа,куратора  и журналиста ВЛАДИМИРА ОБРОСОВА,  за которой последует дискуссия «БЛЕСК И НИЩЕТА АВАНГАРДА» с участием АЛЕКСАНДРА РАППАПОРТА, ВЛАДИМИРА ОБРОСОВА и других экспертов;

9.ноября

Сообщение и дискуссия «ГЕРОИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ» c участием ХАРИЙСА ТУМАНСА;

10.ноября

Дискуссия «MOZART vs. SALIERI: ТЕМНАЯ СИЛА ИСКУССТВА. НА ЧТО НАМ ЭТОТ ДАР?» с участием АЛЕКСЕЯ РОМАНОВА.

Дискуссии проходят в Латвийском Железнодорожном музее, бульвар Узварас 2/4. Начало всех дискуссий – в 17:00.

Модератор дискуссий журналист ИГОРЬ ВАТОЛИН.

11. ноября

2017 12 ноября в 15:00, Общество людей с ограниченными возможностями MOTUS VITA ждёт вас друзья на мероприятие «Рождение одной картины» в котором примут участие известные художники, деятели искусств, политики и общественные деятели. На здоровье! https://youtu.be/1VXhf2ciFww

Очень часто тяжёлым заболеваниям предшествует и сопровождает их ощущение, что ты никому не нужен, не востребован, не интересен. И те люди, которые во время болезни борются с этим ощущением и ставят конкретные цели за пределами своего заболевания, часто, преодолев или остановив болезнь, живут интересно, насыщенно и достаточно долго. И жизнь показывает, что как нельзя лучше для этих целей подходит реализация себя в творчестве. На здоровье! – говорим мы. Только при этом поднимаем не бокал с вином, а карандаш или кисть и с радостью ныряем в пьянящую волну творчества. Именно поэтому программа Арт-терапии так востребована среди людей с инвалидностью. Именно поэтому к программе Арт-терапии такой интерес в обществе. Уже дважды,  Общество людей с ограниченными возможностями MOTUS VITA принимало участие в международном фестивале художественных галерей ART RIGA демонстрируя позитивный опыт Арт-терапии.

И в этом году, в рамках ART RIGA 2016 состоится очередной урок Арт-терапии, урок творчества, урок жизнелюбия.

12 ноября 2017 в 15:00, Общество людей с ограниченными возможностями MOTUS VITA ждёт вас друзья на мероприятие «Рождение одной картины» в котором примут участие известные художники, деятели искусств, политики и общественные деятели. http://www.motusvita.lv/?action=view&lang=lv&menu=1&id=87

http://www.motusvita.lv/?action=view&lang=lv&menu=1&id=69


                            “ART TRAFFIC & PEOPLE TRAFFIC”   ART RIGA FAIR 2017

ART RIGA šogad svin savu pirmo mazo jubileju – 4 gadus.

Kā mēdz teikt,- tagadējie trīs ir kādreizējie trīsdesmit… Bet tiešām - pa šo laiku ir mainījusies pasaule un tai līdzi esam mainījušies arī mēs.

Kopā ar dalībniekiem esam meklējuši attīstības ceļus, priecājušies par mazām radošām veiksmēm, strīdējušies par stratēģiju, vizualizējuši un sasnieguši šķietami neiespējamus mērķus. Mēs domājām un runājām: par mākslu un karu, par mieru pasaulē un sevī, par mākslu un robežām, par sevi un svešo. Mēs paplašinājām vispārpieņemtā robežas un pētījām pasauli caur Deivida Datunas optiskajām lēcām.

Lielākie šī laika ieguvumi, protams, ir cilvēki, ar kuriem veidojām ART RIGU – galeristi, kuratori, mākslinieki un atbalstītāji: visi, kurus sevī ievilka ART RIGA virpulis un neaizmirstamā gaisotne.

Mēs veiksmīgi sadarbojāmies ar tām dažādu pasaules, Eiropas un Latvijas reģionu un pilsētu jaudīgākajām

galerijām, kas pašas ir spējušas  izdzīvot un attīstīties, pateicoties talantīgako, pirktāko un mīlētāko

autoru atlasei. Šogad Rīga redzēsim tās galerijas, kas regulāri piedalās

mākslas mesēs pasaules galvaspilsētās un kuras atsaucās mūsu aicinājumam izstādīt savas kolekcijas Rīgā. Uz tirgus mehānisma bāzes izveidotais pasākums Latvijas sabiedrībai dāvā gan saviļņojošu mākslas iespaidā radītu pieredzi, gan dod ieskatu pasaules mākslas gadatirgu skarbajā ikdienā.

ART RIGA FAIR nekonkurē ar laikmetīgajām multimediālajām mākslas avangarda biennālēm, klasiskās mākslas muzeju misijām vai slaveniem izsoļu namiem. Mēs piedāvājam skatītājiem un kolekcionāriem

unikālu galeriju kopizstādi, kurā redzami gan radoši meklējumi, gan ievērības cienīgi atradumi.

Mēs nepretendējam sniegt Rīgas vai citu pilsētu daudzveidīgās mākslas dzīves visaptverošu

Kopainu, tomēr kā nevalstiska organizācija, mēs- izstāžu halles “Pinakotēka” producentu grupa

“Happy Art Museum”, piedāvājam Rīgai pasaulē aprobētu privatā un valsts sektora sadarbības

modeli, kas varētu palīdzēt mūsu pilsētai un iekļauties pasaules mākslas gadatirgu apritē. Itālijas un Šveices pieredze rāda, kā no skeptiķu neatzītas privātas iniciatīvas dzimst Eiropas nozīmes pasākumi: ART BOLOGNA un ART BASEL, kam nu jau pasaule par mazu…  

Kādēļ gan Rīgai nekļūt par jauno Bāzeli???

Paldies ART RIGA dalībvalstu vēstniekiem, kā arī Latvijas Valsts Prezidentam

Raimondam Vējonim par atbalstu, bet apmeklētājiem par atsaucību!  Paldies daudzskaitlīgajiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem, tehniskajiem un informatīvajiem partneriem, ar kuru palīdzību esam radījuši ART RIGA 2017                                     ART&WAR  -- «ИСКУССТВО И ВОЙНА» НА ART RIGA FAIR

На площадке EUROCLUB ART RIGA диалог АЛЕКСАНДРА РАППАПОРТА и АЛЕКСЕЯ РОМАНОВА, модератор  ИГОРЬ ВАТОЛИН.

ИГОРЬ ВАТОЛИН: Человек – существо непростое. Ответ на вопрос, что таится у него внутри, с древнейших времён занимал прогрессивное человечество. Без лишнего теоретизирования, чисто по факту, время от времени таящаяся внутри человека энергия имеет обыкновение выплёскиваться наружу в виде искусства (в самом широком смысле слова) и/или в формате войны (в не менее широком понимании). Как правило, эти два человеческих проявления -- творчество и война – разводятся и противопоставляются, но, бывает, и сближаются. Мы говорим об искусстве войны в смысле мастерства полководца, искусства на службе войны как части агитационного сопровождения боевых действий, о «войне»-конкуренции художественных течений, пользуемся поговоркой «Искусство требует жертв», наконец, группа художников-акционистов так и называется -- «Война». Что такое искусство? Что такое война? Можно ли провести между ними границу?.. Возможно, это станет яснее в конце разговора двух философов – теоретика архитектуры, доктора искусствоведения Александра Гербертовича Раппапорта и занимающегося изучением Платона докторанта РГГУ Алексея Николаевича Романова.

(обращаясь к участникам дискуссии) Искусство и война – насколько осмыслено для вас такое сочетание слов и стоящих за ними смыслов?

АЛЕКСАНДР РАППАПОРТ (сидя): Я ничего особенного вам не скажу, потому что я никогда над этим специально не задумывался. Когда принял приглашение Игоря Ватолина участвовать в этой дискуссии, то первым делом подумал о войне в архитектуре, где эта тема обычно обсуждается в двух вариантах. Раньше строили стены и другие оборонительные сооружения против внешних врагов. Отсюда отдельное направление – котороеблагополучнодожилодосерединывека. По мере усовершенствования артиллерии и позднее авиации оборонительные сооружения оказались ненужными. Стены стали ломать и на их месте создавать бульвары. В Париже бульвары, созданные по плану барона Османа, с экипажами, столиками  кафе и фланирующей публикой стали источником вдохновения художников-импрессионистов. Не в последнюю очередь из-за особого светового эффекта, когда лучи солнца пробиваются сквозь листву деревьев и падают на лица людей. Не как бомбы, сброшенные с аэроплана, а как нечто, оживляющее приевшиеся схемы портрета и пейзажа.

С появлением авиации военные специалисты задумались о способах предотвращения бомбёжек. Во время Второй мировой архитекторы участвовали в маскировочных работах. Вместо возведения весомых и зримых оборонительных сооружений они занимались сокрытием значимых объектов, в том числе памятников архитектуры и скульптуры. Это всё случайные столкновения... Причём не искусства в широком смысле, о котором говорил Игорь, а такой технической искусности, к которой относится война. Для меня важно зафиксировать, что архитектура, начинавшаяся с видных издалека крепостных стен, потом перешла в свою противоположность – маскировку, растворение в ландшафте.     

К сфере искусства можно отнести изготовление оружия: старинные мечи, щиты и копья несомненно произведения искусства. Удивительно, с каким усердием и мастерством украшали эфес  меча, рукоятку пистолета или, например, щит, описанный у Гомера. И декоративными орнаментами, и символическими изображениями типа Медузы Горгоны, призванными отпугивать врага.

Война, конечно, связана с матерной бранью. Само слово «брань» -- общее для войны и для мата. В старые времена перед тем как начать сражение противостоящие полчища осыпали друг друга ругательствами и проклятиями, и только после истощения  «поэтических» сил волей-неволей приходилось идти вперёд и вступать в боевое соприкосновение с противником. Возбуждающие к воинским подвигам речи полководцев перед сражением, как правило, с сопутствующей порцией алкоголя – рудимент тех «поэтических» турниров.

Примерно такие смыслы возникли у меня до прихода сюда.  Когда я прошёлся по стендам, посмотрел на представленные работы, то понял, что почти в каждой картине происходит война. Война с кем? Непонятно. Это чрезвычайно распространённая гендерная тема – война мужчин и женщин? Война-соревнование художников между собой? Между возможностью и невозможностью художника что-либо из себя произвести?.. Мне показалось, что основная война происходит между необходимостью художественного жеста и его сдавленностью, ограниченностью. И каждый художник ведёт с собой эту войну. Но что отражает и кому нужна эта война? Интересна ли она другим людям, смотрящим на эти картины? Возможно эту войну художников с самими собой следует рассматривать как случай психопатологии, и их надо не любить, но лечить. И многие философы, вот Алексей не даст соврать, так и считали. Ещё Платон предлагал не восторгаться, а лечить художников и поэтов.

Но ведь есть же и не больное искусство! Которое изображает прелести жизни: прекрасные цветы, очаровательных детей... Недавно я открыл для себя художника-концептуалиста Джона Балдессари. Вслед за «Писсуаром» Марселя Дюшана, концептуалисты не создают, а показывают ready-made --  готовые вещи. Так вот Балдессари однажды выставил на выставке плакатик, который он стащил в какой-то маленькой галерейке. На плакатике, предназначавшемся для художников, работавших с этой галереей, были перечислены правила успешной художественной деятельности. «Никогда не рисуйте мёртвых птичек – их не берут... А из живых никогда не рисуйте курочек – только петушков».

Я вспомнил про Балдессари, потому что ведь есть и вполне мирное искусство, которое даёт нам отдохнуть. Отдохнуть от чего? От войны. Второй способ связи искусства с войной – не воевать, отвлекать, дать возможность забыть о войне. Искусство как гипнотерапевтическое средство – забудем о войне и прочих неприятностях, погрузимся не в кошмар, а в сладкий сон. Тут возникает важный вопрос о кошмарах, потому что кошмары как и сладкие сны не выдуманы людьми – они откуда-то ночью приходят в их спящие головы. Если говоря о войнах с оружием в руках мы любим порассуждать об их виновниках, победителях и жертвах, то выявить виновников и победителей в кошмарах вряд ли получится.

Или вот мы говорим -- театр военных действий. Почему театр? Потому что война прежде всего драматическое действо, спортивная игра, отличающаяся от спортивного состязания лишь одним – тем, что на войне разрешается убийство. Сколько человек можно убить на театре военных действий? Одним из итогов борьбы художника с самим собой может стать самоубийство. Можно ли отнести этот случай к актам войны?.. Возникает целая куча вопросов, на которые у меня нет быстрых ответов. Ведь мы обычно задаём вопросы таким образом, как будто можем на них ответить. А ведь это неверно. На самые главные вопросы мы не сможем ответить никогда. Тут дело не в окончательном ответе, а в чём-то другом. Возможно в примирении с самим собой. Потому что человек, ставящий перед собой важные вопросы, не столько стремится победить своих противников, сколько примириться с самим собой.  Если в человеке изначально, «Богом установленная», существует вражда с самим собой... Пока я ехал сюда из Иманты на трамвае, то мне в голову пришла кощунственная мысль, что Бог создал человечество как компьютерную игру, за ходом которой он наблюдает. Чтобы игра не была скучной, он придумал Сатану, который добавляет динамики. Зачем Богу наблюдать за игрой людей с Сатаной, всё время побуждающего их нарушать указания Господа? Зачем это Богу?.. Таким образом, получается, что смысл войны – это теологический вопрос. Зачем Бог впустил в мир Сатану, провоцирующего для него, всевидящего и всезнающего, эту бесконечную войну людей друг с другом? Естественно, все войны ведутся под знамёнами, на которых начертано имя или изображён образ Господа.

ИГОРЬ ВАТОЛИН: Того или иного?

АЛЕКСАНДР РАППАПОРТ: Того!.. Вот что я имею сказать.

ИГОРЬ ВАТОЛИН: Слово Алексею Романову.

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ (стоя): Вот уж не ожидал, что ваша искусствоведческая справка закончится тезисом из теологии. Хотя именно с позиции такого теологического тезиса философия и смотрит на войну. И сама философия есть ни что иное, как война, что она отчётливо осознавала с момента своего возникновения в античности. Я конечно имею в виду европейскую философию. Гераклит так и говорил: «Война – отец всего». Не говоря о Сократе и Платоне, бывшим отчаянными вояками.

Война и искусство происходят из одного источника – из глубины человеческих поступков и стремлений, о которых сам человек, как правило, не подозревает. Они руководят человеком, а не он ими. И война, и искусство происходят всегда неожиданно, независимо от его линейных устремлений, вопреки его поверхностным желаниям. Человек не в силах изменить ход войны точно так же, как он не может по желанию создать совершенное художественное творение. В то же время всякая война осуществляется только за справедливость, только так, как кажется нужным и важным. Никто не будет рисковать жизнью ради игры. Война – это когда меня заставляют вести себя так, как мне по-настоящему нужно. При том, что я не в силах дать себе об этом полный отчёт.  Здесь не получается рассуждать линейным образом. Никаких логических аргументированных высказываний здесь получить не возможно. То же самое в искусстве.  Что такое красота, не знает никто, -- но она выше человека, или тяга к ней, или какие-то смутные представления. «Великие пленительные тайны» из монолога пушкинского Сальери. Она влечёт и заставляет жертвовать всем, даже предавать ближайших друзей. Противостояние Моцарта и Сальери – это вечная война, при том что биографических оснований для этой войны мы не находим. Тут всё гораздо глубже. Война вырывается из нас точно так же, как вырывается произведение искусства – в этом они едины. Их симбиотические формы, о которых говорил Александр Гербертович, мы можем видеть в так называемом акционизме. При всей карикатурности, пародийности происходящего, в которой в полной мере отдают себе отчёт участники акции, здесь преследуется та же цель, что и на войне – победить оппонента, выразить то, что считаешь справедливым. Безо всякого рационального смысла -- и даже ценой отказа от него.       

Говоря о красоте и справедливости. Желание справедливости и стремление к красоте могут неожиданно заставить человека творить или воевать, и могут так же неожиданно его покинуть. Все творческие натуры знают такие периоды упадка, бездарно потраченного времени пока снова не подхватит волна, выносящая наружу то, что снова в вас зародилось. Аналогия с родами тут вполне уместна. С подобными родами приходится иметь дело всякому философу. Это трудное дело, когда приходится действовать против того, что при других обстоятельствах можно счесть выгодным или удобным. Так же действует война.    

Тут на память приходят слова Льва Толстого из романа «Война и мир», который завершается историческим трактатом. О том, что люди неожиданно хотят воевать и неожиданно прекращают хотеть воевать. Хотя одного желания воевать мало – нужно чтобы обстоятельства довели это желание до необходимости поступка. То же самое в искусстве, где чисто «по желанию» ничего не произведёшь.

Господа, хочу обратить ваше внимание на то, что и война и искусство суть этические явления, проявления этики в её наивысшем накале. Хотя в виде представлений о том, что есть светлые герои, противостоящие мрачным негодяям. Как себя вести героическим образом, чтобы обрести внутреннее согласие, но никак не умиротворение. И вот здесь философия будет категорически возражать против каких-либо сладких снов. Сладкий сон – это временное забвение перед тем как снова возникнет тяга к справедливости, к настоящему поступку, окончательно проясняющему для меня самого, кто же я такой и чего я стою. Тяжело каждый раз «пить цикуту», как говорят в философии. Но, не сделав этого, вы останетесь недопрояснёнными, недосказанными и недоделанными сами в себе и для себя.

Тут для нас чрезвычайно важна фигура Сократа.  В эпоху Пелопонесской войны он не был идеологическим воякой, не воевал за кого-то или что-то – он воевал за своё. Точно так же как на войне он рисковал своей жизнью, когда пил цикуту. Сократ участвовал в знаменитой битве при Потидее, в числе прочих был послан казнить стратега Леонта, но, рискуя жизнью, отказался от миссии палача. Здесь он проявил пацифизм, который тоже может быть разновидностью войны – когда человек высказывается до конца. У каждого в жизни есть масса примеров, когда пацифист ведёт себя более воинственно и героически, чем послушно идущие на войну. Когда я в советские времена учился на философском факультете Екатеринбургского университета, то со мной на одном курсе оказался офицер, отказавшийся воевать в Афганистане. Огласки этому делу не дали – просто быстренько комиссовали по состоянию здоровья. То, как он себя вёл, было не менее, а то и более честно, исполнено стремлением к справедливости и, если угодно, воинственно, чем ситуация оказавшихся  не по своей воле в Афганистане. Этот пример показывает, с чем человек по-настоящему воюет. Это война с тем, что заставляет меня обнаружить собственную глубину и неизвестность.

Подобный экзистенциальный, героический акт можно совершать не только на театре военных действий. Настоящий театр военных действий – это моя решимость пожертвовать тем, что закрывает от меня моё собственное начало или даже большее, чем собственное начало. Здесь я невольно становлюсь косноязычен, потому что о таких вещах нельзя говорить прямым образом.  По жизни мы постоянно пребываем со своей темнотой, от которой не спрятаться ни в какой сладкий сон. Вопрос, как с этим жить?! Не хватать же дубину и начинать гвоздить налево и направо, чтобы потом стало стыдно за то, что поддался на призыв, тот самый сладкий сон, той или иной идеологии. Подобное довелось испытать европейским философам, поддавшимся на патриотический искус начала Первой мировой войны. Только одному русскому философу удалось сохранить трезвость среди всеобщего угара победобесия и национализма.

Ещё раз: рассуждать остранённо, логически, линейным образом о таких вещах не получается. Но ведь нужно же! Ведь способность к логосу, речи тоже включена в нашу глубину. Полагаю, вы уже догадались, что речь идёт о поэзии. О таких вещах говорит речь поэтическая и профетическая (пророческая). Александр Гербертович уже коснулся мифа и сакрального. А война – вещь сакральная. То, что меня касается ближе всего на свете. Как и искусство, отчасти сохраняющее изначальную религиозность. Вот эта сакральность собственно и требует к себе особого – не лобового, не узко конфессионального, не предметного, не национального, не идеологического – отношения. Какого же? Ответ, который на это даёт философия, возможно, вас разочарует: публично, на площади и даже здесь, об этом говорить невозможно...  

Продолжение  на портале http://artriga.com/

IELŪGUMS: Aicinām Jūs no 15. līdz 30. novembrim apmeklēt

ART RIGA FAIR 2016 dalībnieku izstādi Rietumu Bankas iztāžu zālē.

Atklāšana 15. novembrī pulksten 17:00 Vesetas iela 7, Rīga

Call Us

http://www.karavangallery.org/index2.html
http://www.karavangallery.org/index2.html
http://www.art.umd.edu/faculty/tlapinski/
http://www.art.umd.edu/faculty/tlapinski/
http://tifana-sia-makslas-galerija.infolapa.zl.lv
http://tifana-sia-makslas-galerija.infolapa.zl.lv
http://www.everything-is-art.com
http://www.everything-is-art.com
http://jodu-artist.com/main.html
http://jodu-artist.com/main.html
http://www.artdk.by
http://www.artdk.by
http://company.lursoft.lv/art.v.international/40103792086
http://company.lursoft.lv/art.v.international/40103792086
http://spbart.com
http://spbart.com
http://www.elinadzelme.com/painting
http://www.elinadzelme.com/painting
http://www.coroflot.com/ecosas
http://www.coroflot.com/ecosas
http://galinadulkina.com
http://galinadulkina.com
https://www.artembassy.lv
https://www.artembassy.lv
http://art-academy.uz/en/
http://art-academy.uz/en/
http://happyartmuseum.co
http://happyartmuseum.co
http://ofortagilde.lv
http://ofortagilde.lv
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Levitan
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Levitan
http://www.artgocha.lv/instalacija.html
http://www.artgocha.lv/instalacija.html
http://www.visitjurmala.lv/lv/plano/gimenem-ar-berniem/muzeji/vitalija-jermolajeva-gleznu-teatris-inner-light/
http://www.visitjurmala.lv/lv/plano/gimenem-ar-berniem/muzeji/vitalija-jermolajeva-gleznu-teatris-inner-light/
https://www.facebook.com/artmosaic.lv
https://www.facebook.com/artmosaic.lv
https://www.facebook.com/alesja.melentjeva
https://www.facebook.com/alesja.melentjeva
http://artriga.com/RIGA2014/HAPPY_ART_MUSEUM_Artists/Pages/Vladislavs_Lakshe.html
http://artriga.com/RIGA2014/HAPPY_ART_MUSEUM_Artists/Pages/Vladislavs_Lakshe.html
https://www.facebook.com/groups/HappyArt/
https://www.facebook.com/groups/HappyArt/
http://www.sigulda.lv/public/lat/kultura/siguldas_tornis/
http://www.sigulda.lv/public/lat/kultura/siguldas_tornis/
Call Us